Čo je SEO optimalizácia

SEO – z anglického pojmu Search Engine Optimization – je súhrn viacerých techník na zlepšenie pozície web stránky vo výsledkoch vyhľadávania.
Máte fungujúcu web stránku a chcete, aby sa zobrazovala vyššie vo výsledkoch vyhľadávania popredných vyhľadávačov na Slovensku ako napr. vyhľadávač Google. Cieľom SEO optimalizácie je vylepšiť pozíciu stránky, aby ju ľudia vedeli vyhľadať po zadaní kľúčového slova, alebo kľúčovej frázy. Stránky na prvej strane v SERP majú značnú výhodu pred ostatnými stránkami. Google určuje pravidlá, ktoré treba dodržiavať a stránku pravideľne aktualizovať podľa súčasných pravidiel. Pokiaľ máte záujem o vylepšenie pozícií vašej web stránky využite moje služby v oblasti seo optimalizácie.

V čom sme lepší?

Poskytujem poradenstvo pre všetkých našich klientov/neklientov aj mimo pracovného času.
Poskytujem základné rady v oblasti SEO optimalizácie. Neviete si poradiť – stačí zavolať a poradím vám.
Sledujem nové trendy v seo optimalizácií aj webdizajne. Dnešná doba prináša veľa zaujímavých možností ako sa zvyditeľniť – viem využiť novinky na zlepšenie pozícií stránky.

SEO optimalizácia web stránok – Princíp

Používatelia internetu využívajú vyhľadávače ako sú napr. Google, Bing, Yahoo. Vyhľadávače neustále indexujú stránky na internete (používajú k tomu roboty, nazývané boty - napr. Google Bot). Tieto programy neustále menia poradie stránok vo vyhľadávaní. Do popredia sa dostávajú pre Google kvalitnejšie stránky. Významnosť, dôležitosť, relevantnosť stránky si určuje Google a nikto presne nepozná všetky faktory, ktoré ovplyvňujú proces indexovania. Poznám však všetky dôležité faktory, ktoré ovplyvnujú poradie stránok vo vyhľadávaní a tie zlepšujem. Na popredných miestach sa nachadzajú stránky, ktorých obsah je aktualizovaný častejšie (sú na nich robené zmeny) tým pádom sú aj indexované častejšie.

Postupnosť krokov pri optimalizácii

Audit stránky pomocou seo optimalizácie

Pred samotnou seo optimalizáciou je potrebná analýza (html kódu a používateľského komfortu) + kontrola kvality spätných odkazov. Získané nedostatky treba odstrániť a chýbajúce seo faktory je potrebné dopracovať. Pomocou auditu získate informácie kde má vaša stránka slabiny, možné nedostatky môžu byť v rýchlosti stránky, zlom HTML kóde, v neoptimalizovaných obrázkoch, zlej štruktúre stránky, atď.

Úprava stránky na základe seo auditu

Začína sa On Page optimalizáciou a postupne sa prechádza na Off Page optimalizáciu. Obsah treba optimalizovať na kľúčové slová, ktoré sú najdôležitejším faktorom. Pri väčších stránkach je táto fáza pracnejšia nakoľko sa musia optimalizovať všetky podstránky.

Výsledok seo optimalizácie

Prvé výsledky seo optimalizácie sa prejavia po
2 – 3 týždňoch. Závisí aj od toho, aká je štartovacia pozícia stránky (nedá sa porovnávať rýchlosť optimalizácie stránky, ktorú chceme posunúť smerom nahor zo 6 pozície na prvej strane so stránkou ktorá sa zobrazuje na pozícií 300+). Záleží aj od konkurencie daného kľúčového slova a ďalších seo faktorov.